Άλλες συνδέσεις

Μπορείτε αν βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους 

-  Το Οδοντιατρείο (φωτογραφίες του εσωτερικού χώρου)

-  Ο Εξοπλισμός  (Μια λίστα των πιο σημαντικών στοιχείων του εξοπλισμού)

-  Εργασίες (Μια παρουσίαση των εργασιών που πραγματοποιούνται στο οδοντιατρείο)

-  Ώρες Λειτουργίας (Το τυπικό ωράριο λειτουργίας μας)

-  Βιογραφικό (Ένα σύντομο βιογραφικό μου)

Το οδοντιατρείο βρίσκεται στην Αγιά, 35 περιπου χλμ ανατολικά της Λάρισας,

Είναι εγκατεστημένο στον πρώτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην 25ης Μαρτίο 27-29, (Στοά Παπαστεργίου)

>

Σχετικά