Άλλες συνδέσεις

Ποιος είμαι;

Το όνομά μου είναι Γιάννης Αναστασίου Γεννήθηκα το 1968 στη Λάρισα και έζησα και μεγάλωσα στην Αγιά

Φοίτησα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Σχολή Επιστημών Υγείας, τμήμα οδοντιατρικής.

Αποφοίτησα το 1995 και από το 1996 απασχολούμαι στο οδοντιατρείο μου στην Αγιά

Το 2011 μετεκπαιδεύτηκα στα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα στο πρόγραμμα του

Ελληνογερμανικού Συνδέσμου (DGI)  και παρακολούθησα στην Academy for oral

implantology της Βιέννης

Τον  Απρίλιο 2014 ασχολήθηκα για πρώτη φορά με τα κοινά με αποτέλεσμα την εκλογή μου στο Δημ. συμβούλιο Αγιάς.

Τον Ιανουάριο του 2017 εκλέχτηκα μέλος του Δ.Σ. της Στοματολογικής Εταιρείας

Θεσσαλίας ( www.stometh.gr )

>

>

Βιογραφικό