Άλλες συνδέσεις

Το οδοντιατρείο ασχολείται με την γενική οδοντιατρική αλλά και με εξειδικευμένα περιστατικά, όπως οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα, και περιστετικά μικροχειρουργικής

Συγκεκριμένα:

Προληπτική οδοντιατρική

            Φθορίωση, στοματική υγειινή, προληπτικές εμφράξεις (sealants), αποστρύγωση, Αποτρύγωση

             ορθοδοντικός προληπτικός έλγχος, εμφράξεις νεογιλών, ενδοδοντικές θεραπείες νεογιλών, πολφοτομές.

Θεραπευτική οδοντιατρική

            Εμφράξεις (σφραγισματα), ένθετα/επένθετα πορσελάνης ή ρητίνης, ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) μονίμων και νεογιλών, ενδοδοντικές θεραπείες σε δόντια με ατελή διάπλαση ακροριζίου λόγω τραυματισμού, εξαγωγές δοντιών.

Προσθετική οδοντιατρική

            Ακίνητες προσθετικές εργασίας κάθε τύπου, όπως μεταλοκεραμικές/ολοκεραμικές/μεταλοακρυλικές γέφυρες, προσθετικές τύπου CAD/CAM, ανασυστάσεις με χυτούς ή υαλοκεραμικούς άξονες, αισθητικές αποκαταστάσεις ζιρκονίας κ.α.

             Κινητές προσθετικές όπως μερικές/ολικές οδοντοστοιχίες, επένθετες οδοντοστοιχίες, μερικές οδοντοστοιχίες τύπου valplast, οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας.

Χειρουργική/μικροχειρουργική στόματος

               Οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα (τύπου Ankylos/Dentsply & Paltop), αφαίρεση εγκλείστων/ ημιεγκλείστων/υπολειμματικών ριζών, ακροριζεκτόμές

>

>

Εργασίες